Prosiaki i prosięta

Prosiaki i Prosięta - hodowla ¶wiń


     Hodowla ¶wiń jest bardzo popularna w Polsce. Hodowl± trzody chlewnej zajmuje się praktycznie każde gospodarstwo rolne w naszym kraju. Wszystko Zaczyna się od zakupu prosi±t czyli tak zwanych prosiaków. Od pewnego czasu wszystkie prosiaki sprzedawane - wychodz±ce z hodowli macierzystej musz± być znakowane specjalnym kolczykiem lub po prostu tatuażem - numerem gospodarstwa i numerem siedziby stada rolnika, u którego przyszły na ¶wiat.

     Jak już wspominali¶my trzoda chlewna jest bardzo popularna w Europie ¶rodkowej, ¦winia pochodzi w prostej lini od dzika oswojonego i udomowionego a miało to miejsce przed siedmioma tysi±cami lat pocz±tkowo w Azji, potem w Europie. Za bezpo¶redniego poprzednika- przodka ¶wii domowej uznawany jest podgatunek dzikiej ¶wini e (Sus scrofa): Sus scrofa scrofa, który występował w Europie i północnej Afryce.

     Proponujemy, krótko przytoczyć zootechniczne okre¶lenia poszczególnych nazw trzody chlewnej i ¶wiń:
 • knur
 • - osobnik świni domowej płci męskiej wykorzystywany do celów rozpłodowych, zarówno do krycia naturalnego jak i sztucznej insyminacji.
 • locha - maciora
 • - dorosły osobnik świni lub dzika używany do celów rozrodczych
 • locha pro¶na (ciężarna)
 • - samica bez powtarzaj±cej się rui, póĽniej z zewnętrznymi oznakami ci±ży
 • locha luĽna -jałówka
 • - osobnik płci żeńskiej, który czeka na zapłodnienie pomiędzy kolejnymi wyproszeniami
 • prosiaki
 • - młode prosięta w wieku do dwunastu tygodni od urodzenia
 • prosiak odstawiony
 • -prosięta odstawione od maciory - w wieku przejściowym dwanaście tygodni
 • warchlak
 • - następny etap po prosiaku o wadze tuszy od dwudziestu pięciu do czterdziestu pięciu kg
 • knurek hodowlany
 • - młody samiec wyselekcjonowany i przeznaczony do hodowli w wieku 4-8 miesięcy
 • tucznik
 • - osobnik świni domowej dowolnej płci w czasie intensywnego tuczu do celów rzeźnych
 • wieprzek
 • - wykastrowany osobnik płci męskiej przeznaczony na tucz

(c) www.prosiaki.pl